Fotowoltaika – dofinansowania, ulgi, odliczenia

Fotowoltaika – dofinansowania, ulgi, odliczenia

Koszty budowy instalacji fotowoltaicznej mogą zostać znacznie obniżone dzięki uzyskaniu dopłaty min. w ramach programu „Mój prąd”. Jest to dotacja z NFOŚiGW dla osób fizycznych, które wybudowały mikroinstalację fotowoltaiczną (2-10 kW) na własne potrzeby. Kwota dotacji to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 000 pln. W praktyce oznacza to dofinansowanie w tej właśnie wysokości dla większości przypadków. Dotację można pozyskać na instalację już wybudowaną, opłaconą oraz przyłączoną do sieci.

Obecnie wniosek o dotację można złożyć tylko w formie elektronicznej, korzystając z profilu zaufanego. Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę za instalację,
  • potwierdzenie zapłaty,
  • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie instalacji do sieci wraz z numerem umowy.

Możliwe jest też złożenie wniosku przez pełnomocnika więc często firmy instalacyjne w imieniu klientów składają wnioski ułatwiając im pozyskanie pieniędzy z dotacji.

Fotowoltaika dla budynków jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna to nowe rozwiązanie wprowadzone do przepisów podatkowych. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, jednolitej 19% stawki podatku oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Odpisu dokonuje się od podstawy opodatkowania w kwocie nie większej niż 53 000 pln. Kwotę odliczeń ustala się na podstawie kwoty zafakturowanych wydatków brutto.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy nie tylko budowy instalacji fotowoltaicznych ale wszystkich przedsięwzięć, które w jakiś sposób przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwie domowym.

Szczegółowy katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Poz. 2489).

Panele fotowoltaiczne – program „Czyste Powietrze”.

W ramach ogólnokrajowych programów dotujących fotowoltaikę można wspomnieć o programie „Czyste powietrze”, z którego można także pozyskać 5 000 pln, pod warunkiem nie skorzystania z programu „Mój prąd”.

Pamiętać należy ponadto, że równolegle do powyższych funkcjonuje wiele gminnych programów dofinansowań, które zapewniają zwrot wydatków na instalacje fotowoltaiczne na poziomie 70-95% poniesionych kosztów. Dlatego też przed podjęciem decyzji o inwestycji warto się zorientować w lokalnych możliwościach uzyskania tego typu ulgi.