Fotowoltaika – jak oszczędzać kiedy ceny prądu rosną?

Fotowoltaika – jak oszczędzać kiedy ceny prądu rosną?

Już na początku 2020 roku zaobserwować można było znaczną podwyżkę cen prądu. Zmiana ta odczuwalna jest zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach. Rosnące koszty w firmach to również bezpośrednie przełożenie na wzrost cen towarów i usług, które odczuwa przeciętny obywatel.

Dlaczego ceny energii rosną?

Jak podaje Instytut Energii Odnawialnej jest wiele czynników, które mają bezpośredni wpływ na wzrost energii elektrycznej. Należą do nich min. rosnące koszty wydobycia węgla kamiennego, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, wzrost zapotrzebowania na energię, a przede wszystkim wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce czyli inflacja.

Jak uniezależnić się od rosnących cen energii 

Rozwiązaniem pozwalającym na niezależność jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jedno z nich to instalacja fotowoltaiczna, która zamienia energię słoneczną w elektryczną. Jest to metoda ekologiczna, która nie powoduje emisji dwutlenku węgla. 

Fotowoltaika jako inwestycja

Koszt montażu paneli fotowoltaicznych zazwyczaj oscyluje w granicach kilkunastu tysięcy. Jest to jednak inwestycja, która zwraca się już w przeciągu 5 lat. Instalacja sama w sobie jest bezobsługowa – nie wymaga więc corocznych serwisów. Sam sposób magazynowania energii działa tak, że nadwyżki wyprodukowanej energii odsyłane są do zakładu energetycznego. Energia wyprodukowana latem odbierana jest zimą, kiedy wydajność systemu jest mniejsza.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Panele fotowoltaiczne niezależnie od pory roku pozwalają nam wytwarzać energię ze słońca. Dzięki temu zyskujemy całkowitą niezależność od rosnących cen prąd! Czas efektywnego działania paneli to o 25 lat. Po okresie czasu przewidzianym na zwrot inwestycji zaczynamy oszczędzać prądu.