Roczne przeglądy instalacji fotowoltaicznej.

Roczne przeglądy instalacji fotowoltaicznej.

Czy Twoja instalacja fotowoltaiczna działa jak należy? Wielu inwestorów ocenia stan swojej przydomowej elektrowni na podstawie osiąganych uzysków, które można na bieżąco śledzić w aplikacji lub na stronie internetowej. Jest to niewątpliwie pierwsze podstawowe źródło informacji, czy instalacja działa i produkuje.

Trzeba jednak powiedzieć wyraźnie, że jest to informacja niewystarczająca. Wielu właścicieli instalacji nadal jednak nie zdaje sobie z tego sprawy.

Wobec „boomu” na rynku budowa instalacji fotowoltaicznych bardzo często przebiega szybko, niedbale i przy użyciu niewykwalifikowanych pracowników. Inwestorzy bardzo często nie są w stanie obiektywnie ocenić jakości wykonania instalacji.

Należy ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne oraz mało profesjonalne zachowanie niektórych firm wykonawczych, które po wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej zostawiają właścicieli samych sobie i interweniują dopiero, jeżeli coś „złego” się dzieje i zostanie im zgłoszone.

Pamiętajmy, że instalacja fotowoltaiczna, jakkolwiek zabezpieczona, jest elektrownią połączoną z pozostałą częścią instalacji elektrycznej w naszym domu. Warto więc mieć pewność, że całość instalacji jest w odpowiednim stanie technicznym.

Prostym i wystarczającym sposobem zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpieczeństwami jest coroczny przegląd instalacji fotowoltaicznej. Z podstawowych czynności, które należy wykonać w ramach takiego przeglądu wymienić można:

– pomiary elektryczne strony DC: napięcia jałowe, prądy zwarciowy, rezystancja izolacji, przy mocy napromieniowania i temperaturze otoczenia oraz modułu,

– pomiary elektryczne strony AC: rezystancja izolacji, impendacja pętli zwarcia, rezystancja uziemienia, ciągłości przewodów neutralnych i ochronnych,

– kontrola prowadzenia i zacisków przewodów,

– kontrola wentylacji inwertera,

– kontrola konstrukcji wsporczej modułów,

– kontrola modułów, w tym zanieczyszczenia, ewentualnych uszkodzeń.

Taki przegląd, przeprowadzony przez uprawnionego instalatora – pomiarowca trwa około godziny i zapewnia nam bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Może też być jednym z koniecznych warunków wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeśli twój wykonawca instalacji nie gwarantuje okresowych przeglądów instalacji, warto zwrócić się do sprawdzonego wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.