FAQ

ILE MAM CZASU NA WYKORZYSTANIE ZMAGAZYNOWANEJ ENERGII?

Magazynowanie energii wymaga montażu dodatkowego systemu baterii. W przeciwnym wypadku wytworzona przez instalację energia elektryczna trafia wprost do sieci dystrybucyjnej.

JAKIE URZĄDZENIA MOGĄ BYĆ ZASILANE Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH?

Energia produkowana przez panele jest zamieniana przez inwerter z prądu stałego na prąd zmienny, a zatem może zasilać każde urządzenie działające na prąd elektryczny w domu.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO WYBUDOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Należy się upewnić jedynie czy nasz dostawca energii zapewnia jej odbiór od prosumentów. Po wybudowaniu instalacji dystrybutor energii będzie zobowiązany do wymiany licznika na dwukierunkowy, co będzie się wiązało z aneksowaniem umowy o dystrybucję energii i umożliwi uruchomienie instalacji.

KTO TO JEST PROSUMENT?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii prosumentem jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ MODUŁY FOTOWOLTAICZNE OD KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH?

Moduły fotowoltaiczne pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana do zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych w naszym gospodarstwie domowym. Kolektory słoneczne wytwarzają energię cieplną, która może zostać wykorzystana do ogrzewania domu lub wody.

JAK MOGĘ WYKORZYSTAĆ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU FOTOWOLTAIKI PROWADZĄC FIRMĘ?

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy to rewelacyjne rozwiązanie. Zazwyczaj przedsiębiorstwo ma wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wobec rosnących cen energii inwestycja we własną instalację powinna mieć szybką stopę zwrotu i w perspektywie ograniczy koszty prowadzonej działalności.

JAK DŁUGA JEST GWARANCJA NA PANELE?

Producenci, z którymi współpracuje Solarsil oferują pd 11 -25 lat gwarancji produkcyjnej oraz 25 lat na utrzymanie mocy paneli na określonym poziomie.

JAKA JEST TRWAŁOŚĆ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH?

Większość renomowanych producentów daje gwarancję na moduły na okres 25 lat, przy założeniu częściowego spadku ich mocy. W takim wypadku można założyć, że trwałość paneli będzie wynosiła minimum ten okres.

JAKIE PANELE FOTOWOLTAICZNE OFERUJE SOLARSIL?

Solarsil oferuje panele wyłącznie europejskich i amerykańskich producentów, takich jak Heckert Solar, LG, Sunpower.

JAK DŁUGO TRWA INSTALACJA?

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli instalacji od 2-10 kW trwa zwykle od 1-3 dni.

JAKI WPŁYW NA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ MAJĄ ZŁE WARUNKI POGODOWE?

Nawet w pochmurne dni instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię. Jest jej oczywiście mniej niż w dzień słoneczny. Stopień zmniejszenia efektywności w dużym stopniu zależy od jakości zamontowanych paneli fotowoltaicznych.

CZY PROJEKT INSTALACJI MUSI BYĆ ZATWIERDZONY PRZEZ RZECZOZNAWCĘ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ.?

Obecne przepisy prawa budowlanego wymagają by projekt każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW miał uzgodnienie i był zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Takie uzgodnienie powinno zostać dokonane przez wykonawcę instalacji zanim przystąpi do prac montażowych.

KIEDY NIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH?

Przypadki takie są niezmiernie rzadkie. Jeśli posesja łącznie z dachem jest zacieniona w stopniu takim, że uniemożliwia zamontowanie paneli fotowoltaicznych w takiej ilości by było to opłacalne dla danego zużycia, a czas zwrotu inwestycji jest dłuższy niż żywotność instalacji – montaż jest nieopłacalny. Od montażu powinno się odstąpić również w przypadku, kiedy dach lub fasada pokryte są azbestem.

PO JAKIM OKRESIE CZASU ZWRÓCI SIĘ INWESTYCJA W FOTOWOLTAIKĘ?

Okres zwrotu inwestycji jest indywidualnie obliczany dla każdej instalacji fotowoltaicznej, zależy zarówno od kosztu zamontowanej instalacji, jej mocy oraz od indywidualnego zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej. Zazwyczaj wynosi od 5 do 12 lat.

JAK MOŻE ZMIENIĆ SIĘ MÓJ RACHUNEK ZA PRĄD PO ZAMONTOWANIU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

W przypadku dobrze dobranej instalacji fotowoltaicznej rachunki za zużywaną energię mogą spaść do zera. Opłaty za energię zawsze obejmują również stałą opłatę dystrybucyjną, która jest niezależna od źródła pozyskiwania energii elektrycznej.

GDZIE MOŻNA ZAMONTOWAĆ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ?

Najczęstsze miejsca montażu instalacji to dach budynku, garażu lub innego budynku gospodarczego, fasada budynku lub budowa instalacji na gruncie.

CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z FOTOWOLTAIKI JEŚLI MÓJ DOM NIE JEST NOWY?

Tak. Instalacja fotowoltaiczna będzie działała również w starszych budynkach, istotna jest sprawność instalacji elektrycznej.

CZY PANELE WYMAGAJĄ OKRESOWEJ KONTROLI?

Nie ma obowiązku wykonywania okresowych kontroli stanu paneli, ale Solarsil w swojej standardowej ofercie przeprowadza taki przegląd bezpłatnie raz do roku w okresie trwania gwarancji na montaż.

CO SIĘ DZIEJE Z ENERGIĄ PV, Z KTÓREJ NIE KORZYSTAM?

Energia trafia do dystrybutora sieci energetycznej, z którym mamy podpisaną umowę na dostawę energii. Kiedy nasza instalacja nie produkuje energii możemy ją odebrać od dystrybutora.

CZY INSTALACJA JEST ODPORNA NA PRZEPIĘCIA?

Montując instalację fotowoltaiczną należy zapewnić jej ochronę przed przepięciami. Bardzo istotne są w tej kwestii prawidłowe rozmieszczenie zabezpieczeń, ich właściwy montaż, a także jakość zastosowanych materiałów.