Czy projekt instalacji musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę w zakresie bezpieczeństwa p. poż.?

Czy projekt instalacji musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę w zakresie bezpieczeństwa p. poż.?

Obecne przepisy prawa budowlanego wymagają by projekt każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW miał uzgodnienie i był zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Takie uzgodnienie powinno zostać dokonane przez wykonawcę instalacji zanim przystąpi do prac montażowych.