Jakie dokumenty są potrzebne do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?

Jakie dokumenty są potrzebne do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?

Należy się upewnić jedynie czy nasz dostawca energii zapewnia jej odbiór od prosumentów. Po wybudowaniu instalacji dystrybutor energii będzie zobowiązany do wymiany licznika na dwukierunkowy, co będzie się wiązało z aneksowaniem umowy o dystrybucję energii i umożliwi uruchomienie instalacji.