Kiedy nie można zainstalować paneli fotowoltaicznych?

Kiedy nie można zainstalować paneli fotowoltaicznych?

Przypadki takie są niezmiernie rzadkie. Jeśli posesja łącznie z dachem jest zacieniona w stopniu takim, że uniemożliwia zamontowanie paneli fotowoltaicznych w takiej ilości by było to opłacalne dla danego zużycia, a czas zwrotu inwestycji jest dłuższy niż żywotność instalacji – montaż jest nieopłacalny. Również sytuacja pokrycia dachu lub fasady na której ma być umieszczona instalacja materiałem zawierającym azbest – w takim wypadku powinno się odstąpić od budowy instalacji.